Nalagam
Poročna vabila

Splošni pogoji poslovanja

Nazaj na prvo stran

Splošne določbe

Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih ponuja podjetje EVING, Eva Veber s. p., s sedežem na naslovu Gubčeva cesta 4A, 8210 Trebnje (v nadaljnjem besedilu: EVING) oziroma pri vseh pravnih in poslovnih odnosih med avtorjem in naročnikom, razen kadar se avtor in naročnik v pisni obliki dogovorita za uporabo drugačnih pogojev poslovanja. Splošni pogoji poslovanja so temelj vseh pogodb, ki jih skleneta avtor in naročnik.

Oddaja naročila

Naročilo naročnik odda po elektronski pošti ali preko spletnega obrazca. Z oddajo naročila v pisni obliki, je naročnik seznanjen s pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Vsako osebno ustno naročilo ali preko telefona mora biti podkrepljeno tudi s pisno naročilnico. Pod pravno formalno veljavno naročilo spadata elektronska pošta (email) in spletni obrazec. Z oddajo naročila se strinjate z našimi pogoji poslovanja ter se obvezujete, da boste svoje obveznosti poravnali v roku in skladno s pogoji.

Avtorske pravice

Vsebine, objavljene na spletnem mestu www.porocna-e-vabila.si so last podjetja EVING, Eva Veber s.p. in so avtorsko zaščitene. Brez pisnega soglasja lastnika je prepovedano kakršnokoli kopiranje, shranjevanje, razmnoževanje ali druga uporaba vsebin spletne strani. Vsi podatki, izdelki in podatkovne baze so last podjetja EVING. V primeru kršitve tega določila ima EVING pravico naročniku zaračunati ustrezno uporabnino dela.

Za gradivo, ki ga naročnik storitve dostavi podjetju (fotografije, besedilo ipd.) za izvajanje storitve (oblikovanje, izdelava poročne spletne strani ipd.), odgovarja naročnik sam. V kolikor priskrbljeno gradivo krši zakon o avtorskih pravicah, za to odgovarja naročnik storitev.

Cene in obračun stroškov

Vse cene (na spletni strani in v vseh informativnih ponudbah ter izračunih) so navedene v EUR in ne vključujejo DDV (nismo davčni zavezanci). Izvajalec vse svoje storitve obračuna skladno s cenikom podjetja, in sicer na dan opravljene storitve. Strošek morebitne dostave tiskovin ali DVD-jev se obračuna po ceniku. Oblikovanje, grafično pripravo ali izdelavo poročne spletne strani zaračunamo glede na porabljen čas, po veljavni urni tarifi v 30 minutnih intervalih, v kolikor ni cena celotnega projekta vnaprej določena preko e-pošte.

Podjetje EVING je upravičeno zaračunati višjo ceno v primeru, če je končni porabljen čas večji od predvidenega, tudi po tem, ko je bila cena že dogovorjena. Pred potrditvijo naročila zahtevajte točno ponudbo oz. izračun stroškov, v nasprotnem primeru za reklamacije stroškov storitev ne odgovarjamo.

Varovanje zasebnosti

Ta izjava o varovanju zasebnosti opredeljuje zbiranje in uporabo podatkov o obiskovalcih spletnega mesta.

Večina vsebin na portalu je dosegljivih brez zbiranja osebnih informacij o uporabniku. Edine informacije, ki jih zbiramo med splošnim obiskom, so podatki iz standardnega strežniškega dnevnika, ki se uporabljajo za analizo uporabe in izboljšanje uporabnosti spletne strani. Med njimi ni osebnih podatkov.

Pri pregledovanju spletnih strani strežnik v vašem računalniku v tako imenovanem piškotku (cookie-ju) shrani delčke informacij, ki niso osebne narave in se uporabljajo za prijaznejšo uporabo spletnega mesta. Ko na vašem računalniku zaprete vse spletne brskalnike, uničite tudi vse piškotke, ki jih je spletno mesto www.porocna-e-vabila.si začasno shranilo na vašem računalniku. Svojemu brskalniku lahko naročite, da vas opozori vsakič, ko vam strežnik pošlje piškotek ali mu spremenite nastavitve, da ne sprejema piškotkov.

Za pošiljanje povpraševanja morate vpisati svoje podatke, v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov zato potrebujemo dovoljenje uporabnika. Kadarkoli lahko zaprosite da vaše kontakte izbrišemo, v tem primeru nam pišite na info@eving-oblikovanje.si.

Ko pošljete sporočilo preko kontaktnega obrazca, bomo vaš e-poštni naslov uporabili izključno za kontaktiranje osebe v namen, ki ga je navedla pri pošiljanju povpraševanja.

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.

Zavarovanje in hranitev datotek

Podjetje EVING ni dolžno hraniti končnih multimedijskih izdelkov, ki se jih posreduje naročniku po opravljeni storitvi (npr. logotip podjetja, razne oblikovane tiskovine, datoteke spletnega mesta, fotografije, videi ...), zato priporočamo, da si jih naročniki skrbno shranijo.

Tiskarske storitve

V kolikor naročnik oblikovalskih storitev želi tudi posredovanje datotek v tisk, podjetje EVING, Eva Veber s.p. posreduje datoteke ustreznemu podjetju, ki se ukvarja s tiskarskimi storitvami.

Podjetje EVING ne odgovarja za morebitne časovne zamude s strani tiskarne ali podjetja, ki tiskovine dostavlja v imenu tiskarne. Rok za reklamacijo tiskovin je 8 dni, v kolikor se pojavi na vaših tiskovinah napaka, katero je zakrivila tiskarna. Reklamacijo bomo za vas posredovali tiskarni.

Podjetje EVING prav tako ne odgovarja za zalogo papirjev in ostalih materialov za tisk tiskarskega podjetja. V kolikor tiskarna sporoči naknadno, po oddanem naročilu, da določenega papirja, kuvert ali kakšnega drugega materiala za tisk ni na zalogi, EVING ne nosi odgovornosti za morebitno nastalo škodo naročnika.

Odgovornost naročnika je, da skrbno pregleda končni predogled tiskovine (poslano po e-pošti s strani podjetja EVING). V kolikor datoteko potrdite za tisk, EVING in izvajalec tiskarskih storitev ne odgovarjata in jamčita za morebitne napake, katere je naročnik spregledal, niti za kakršnekoli pravopisne napake v tekstu, ki ga je podjetju EVING v oblikovanje posredoval naročnik ali tretja oseba za naročnika. Ustno sporočene popravke mora naročnik obvezno posredovati tudi pisno po elektronski pošti, v nasprotnem primeru niso veljavni.

Nujna naročila in povišanje cene

Dogovorjena cena ali cena po ceniku se lahko zviša v treh (3) primerih, in sicer:
- če je želja naročnika, da je potrebno naročilo izvršiti v 24-ih urah od potrditve ponudbe, se cena zviša za 25%,
- če je želja naročnika, da je potrebno naročilo izvršiti v soboto, nedeljo ali ob prazničnih dneh, se cena zviša za 35%,
- če je želja naročnika, da je potrebno naročilo izvršiti še isti dan, ko je potrdil ponudbo ali ponoči, se cena zviša za 70%.

Reference

V kolikor ni v začetku sodelovanja med podjetjem EVING in naročnikom drugače določeno, si EVING pridržuje pravico do objave elektronskih predogledov končnih izdelkov (oblikovanih izdelkov, fotografij, videev ipd.) kot referenco na svoji spletni strani ali Facebook profilu. Osebni podatki, vključeni na vabilih, so spremenjeni zaradi varovanja zasebnosti naročnikov. Če naročnik ne želi, da se njegove podobe poročnih tiskovin javno objavljajo, mora to pisno sporočiti na e-pošto: info@porocna-e-vabila.si.

Pravni pouk

Ko naročnik odda naročilo (preko kontaktnega obrazca na spletni strani ali preko e-pošte), je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Izključno pisna komunikacija med strankama velja pri reševanju morebitnih reklamacij in nesporazumov, zato vas prosimo, da po osebnem obisku ali telefonskem pogovoru ponovite vaše zahteve v pisni obliki. V kolikor določeni pogoji Splošnih pogojev poslovanja postanejo v celoti ali delno neveljavni, so preostali pogoji še naprej veljavni. Z veljavnimi zakonskimi predpisi se nadomestijo neveljavni pogoji. V kolikor morebitni spori niso rešljivi sporazumno, je za to pristojno sodišče v Ljubljani.

Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani in zanje ne prevzemamo odgovornosti. Prav tako si pridržujemo pravico do spremembe cenika in vsebine spletne strani brez predhodne objave.

Splošni pogoji poslovanja so v veljavi od 15. 8. 2016 do preklica.